Dùng cho 1 camera 
12V – 1000  mA
Có mạch ổn áp regulator 12V
bảo hành 6 tháng